08 April 2014

Hvad skal ind......

Hvad skal ind ??? Sol og vind :o)) Sådan lød det i 70erne, men det er først her 40 år efter at det rigtig er begyndt at slå igennem. Dong har netop bygget 3 kæmpevindmøller ved Avedøre Holme som til sammen kan levere energi til 7500 hustande eller godt 100.000 brødristere. Tårnene er 90 meter høje og hver vinge 60 meter, så den samlede højde er 150 meter.